FEIYA
ATECOM
English Deutsch

warunki zakupów

Zamówioną maszynę dostarczamy własnym transportem do wskazanej siedziby zamawiającego, Cena zawiera również uruchomienie oraz przeszkolenie w zakresie prawidłowej obsługi maszyny, technik haftu, obsługi oprogramowania projektowego. Kupujący powinien zorganizować rozładunek maszyny w miejscu instalacji na swój koszt. Czas realizacji zamówienia wynosi około 1,5-2 msc.

Moment przyjęcia zamówienia do realizacji określa wpływ uzgodnionej kwoty na nasze konto bankowe. pozostałe kwotę należy wpłacić do dniu dostarczenia urządzenia przed jego instalacją. Wszelkie informacje pod numerem: +48 602 307 891 lub emailem: atecom@atecom.pl


^ do góry